मनावर ताबा: (संस्कारकथा) (Marathi Edition)


Worth: ₹ 100.00
(as of Oct 23,2021 06:55:22 UTC – Particulars)


सहा वर्षापासून पुढच्या मुलांना सांगण्यासाठी या संस्कारक्षम कथा आहेत. एकूण १४ कथा या पुस्तकात आहेत.यातून मुलांवर नैतिकतेचे संस्कार होतील. कुटुंब व समाजामध्ये कसे वागावे हे त्यांना समजेल.

See also  Sanskrit Class 8 DAV (2018-19 Session)
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.