स्मरण-विस्मरण (Marathi Edition)


Worth: ₹ 99.00
(as of Oct 27,2021 07:21:48 UTC – Particulars)


___हॉस्पिटलमध्ये असताना, तिथे काम करताना पाहिलं किती त-हेची दुःख, वेदना असतात ते. तिथे अशी असहाय्य, आजारी माणसं बघितली तेव्हा समजलं की तुम्ही केलं तेच बरोबर होतं. असा निर्णय घ्यायला धाडस लागतं आणि ज्याच्याबद्दल असा निर्णय घ्यावा लागतो त्याच्याबद्दल तेवढं प्रेम आणि कणव असायला लागते….

See also  பிரம்மனின் தூரிகை (Tamil Edition)
iamin.in participates in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.in, Inc. or its affiliates.iamin.in is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn fees by advertising and linking to Amazon.in. Some links on this site will lead to a commission or payment for the site owner.